FES-TE SOCI

Dades de l'empresa

(Apartat a complimentar per persones jurídiques i autònoms)

Dades de representant de la persona jurídica

(Apartat a complimentar per persones jurídiques)

Modalitats socis Club Cambra Sabadell

(151,25€ amb el 21% d'IVA inclòs)
(302,50€ amb el 21% d'IVA inclòs)

Import: El pagament de l'import anual dona dret a gaudir dels avantatges per un període d'un any comptat de data a data.
A aquests preus cal afegir l'IVA corresponent

Soci cambra

Mitjançant aquest formulari es manifesta la voluntat de l'empresa de pertànyer amb la condició d'elector de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. S'exclouen aquells que no tinguin establiment, delegació o agència dins la demarcació territorial de la Cambra de Sabadell.

Forma de pagament

CLUB CAMBRA SABADELL | CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL | AVANTATGES | BENEFICIS | SOCI | DESCOMPTES | SABADELL |
EXPORTACIÓ | SUPORT EMPRESARIAL | INNOVACIÓ | FORMACIÓ | COMPETITIVITAT | INTERNACIONAL | FES-TE SOCI
CLUB CAMBRA SABADELL FES-TE SOCI NOTA LEGAL
soci@clubcambrasabadell.com - Av. Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell - tel. 937 251 255